وب سرویس‌های بازار بورس

وب سرویس اطلاعات لحظه ای و زنده قیمت آبشده، قیمت سکه ، قیمت دلار ، بازار سکه ، بازار طلا ، بازار ارز

وب سرویس‌های بازار بورس

مجموعه‌ای از سرویس‌ها حاوی اطلاعات زنده از بازار بورس و فرابورس
شاخص‌های بورس
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
سهام
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
اوراق
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
نمادهای بسته شده
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
آتی
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
اوراق تسهیلات مسکن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
آپشن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
حق تقدم
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
قیمت پایانی
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
نوسان قیمت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
ارزش بازار
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
تعداد معاملات
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
ارزش روز دارایی‌ها
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
حقوق صاحبان سهم
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بدهی ها
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
سود خالص
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
P/S
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
P/B
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
P/E
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
TTM
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده