وب سرویس‌های بازار جهانی

وب سرویس‌های بازار جهانی

وب سرویس اطلاعات لحظه ای و زنده بازار فلزات گرانبها، بازار فلزات پایه، بازار نفت و انرژی، بازارهای کالایی، بازار فارکس، بازارهای ارزی کشورها، شاخص‌های بورس کشورها، بازارهای سهام کشورها، بازار ارزهای دیجیتال، بازار اوراق قرضه کشورها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشورها، صندوق‌های معاملاتی کشورها

وب سرویس‌های بازار جهانی

مجموعه‌ای از سرویس‌ها حاوی داده‌های لحظه‌ای از بورس‌ها و بازارهای مالی سراسر دنیا
بازار جهانی
80,000,000 ریال770,000,000 ریال
مشاهده
بازار فلزات گرانبها
4,000,000 ریال38,500,000 ریال
مشاهده
بازار فلزات پایه
7,000,000 ریال67,000,000 ریال
مشاهده
بازار نفت و انرژی
21,000,000 ریال200,000,000 ریال
مشاهده
بازارهای کالایی
12,000,000 ریال115,000,000 ریال
مشاهده
بازار ارزهای دیجیتال
9,000,000 ریال86,500,000 ریال
مشاهده
بازار فارکس
10,000,000 ریال96,000,000 ریال
مشاهده
بازارهای ارزی کشورها
10,000,000 ریال96,000,000 ریال
مشاهده
شاخص‌ بورس کشورها
12,000,000 ریال115,000,000 ریال
مشاهده
بازارهای سهام کشورها
30,000,000 ریال290,000,000 ریال
مشاهده
بازار اوراق قرضه کشورها
14,000,000 ریال135,000,000 ریال
مشاهده
صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری
14,000,000 ریال130,000,000 ریال
مشاهده
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image