وب سرویس‌های بازار جهانی

وب سرویس‌های بازار جهانی

وب سرویس اطلاعات لحظه ای و زنده بازار فلزات گرانبها، بازار فلزات پایه، بازار نفت و انرژی، بازارهای کالایی، بازار فارکس، بازارهای ارزی کشورها، شاخص‌های بورس کشورها، بازارهای سهام کشورها، بازار ارزهای دیجیتال، بازار اوراق قرضه کشورها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشورها، صندوق‌های معاملاتی کشورها

وب سرویس‌های بازار جهانی

مجموعه‌ای از سرویس‌ها حاوی داده‌های لحظه‌ای از بورس‌ها و بازارهای مالی سراسر دنیا
بازار جهانی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار فلزات گرانبها
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار فلزات پایه
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار نفت و انرژی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازارهای کالایی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار ارزهای دیجیتال
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار فارکس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازارهای ارزی کشورها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
شاخص‌ بورس کشورها
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازارهای سهام کشورها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار اوراق قرضه کشورها
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image