وب سرویس‌های بازار بورس

خانه وب سرویس‌های بازار بورس

نمایش دادن همه 21 نتیجه

شاخص‌های بورس

3,000,000 ریال29,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

سهام

5,000,000 ریال48,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

اوراق

4,000,000 ریال38,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

نمادهای بسته شده

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

4,000,000 ریال38,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

آتی

3,000,000 ریال29,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

اوراق تسهیلات مسکن

3,000,000 ریال29,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

آپشن

3,000,000 ریال29,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

حق تقدم

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

قیمت پایانی

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

نوسان قیمت

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

ارزش بازار

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

تعداد معاملات

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

ارزش روز دارایی‌ها

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

حقوق صاحبان سهم

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

بدهی ها

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

سود خالص

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

P/S

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

P/B

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

P/E

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول

TTM

2,000,000 ریال19,000,000 ریال
ماه نمایش محصول