explore

سوالات متداول وب سرویس‌ها

خانه سوالات متداول وب سرویس‌ها

سوالات متداول وب سرویس‌ها

سوالات متداول وب سرویس‌ها
پاسخ یا پرسش خود را پیدا نکردید؟
وب سرویس چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟
برای استفاده از خدمات وب سرویس و سفارش آن چه باید کرد؟
وب سرویس شامل چه نرخ هایی است؟
وب‌سرویس نرخ‌های لحظه‌ای با چه پروتکل‌هایی ارائه می شود؟
فرآیند پشتیبانی “وب سرویس ها” به چه شیوه ای صورت می پذیرد؟
خدمات فنی و تکنیکی در “وب سرویس ها” چگونه عرضه می شود؟
آیا امکان دریافت نمودارها هم از طریق وب سرویس وجود دارد؟
آیا کاربران عام می توانند از وب سرویس استفاده کنند ؟
“کد نمایش قیمت‌ها” چیست و چه کارکردی دارد؟
تفاوت استفاده از وب سرویس و “کد نمایش قیمت ها” در چیست؟
درج تبلیغ در وب سایت به چه روش هایی امکان پذیر است؟
روش تبلیغ دوره ای چیست؟
روش تبلیغ کلیک بیس (بر پایه کلیک) چگونه می باشد؟
مزایای روش کلیک بیس در چیست؟
معایب روش کلیک بیس در چیست ؟
برای اطلاع از تعرفه قیمت ها به کجا مراجعه کنم؟
برای درج تبلیغ در وب سایت از چه طریق باید اقدام نمایم؟
برای ارسال فایل های بنر آگهی به چه شکلی باید اقدام کنم؟
فرمت های مجاز فایل آگهی کدامند؟
محدودیت حجمی بنرها چیست و برای هر سایز چه مقدار است؟
وب سرویس چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟
برای استفاده از خدمات وب سرویس و سفارش آن چه باید کرد؟
وب سرویس شامل چه نرخ هایی است؟
وب‌سرویس نرخ‌های لحظه‌ای با چه پروتکل‌هایی ارائه می شود؟
فرآیند پشتیبانی “وب سرویس ها” به چه شیوه ای صورت می پذیرد؟
خدمات فنی و تکنیکی در “وب سرویس ها” چگونه عرضه می شود؟
آیا امکان دریافت نمودارها هم از طریق وب سرویس وجود دارد؟
آیا کاربران عام می توانند از وب سرویس استفاده کنند ؟
“کد نمایش قیمت‌ها” چیست و چه کارکردی دارد؟
تفاوت استفاده از وب سرویس و “کد نمایش قیمت ها” در چیست؟
//