جستجوی داده‌ها و سرویس‌ها

وب سرویس‌ها، داده‌های زنده، سری‌های زمانی، اطلاعات لحظه‌ای و سرویس‌های کاربردی

u003cstrongu003eجستجوهای متداول: بازار ارز، قیمت دلار، بازار طلا، بازار سکه، بازار کریپتو، ارزهای دیجیتال u003c/strongu003e

بازدید یکتا روزانه
۴.۵M
+
بیش از ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون
بازدید صفحه روزانه
۹M
+
بیش از ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون
بازدید یکتا ماهانه
۱۵M
+
بیش از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون
ریکوئست ماهانه
۱۱B
+
بیش از ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد

u003ca href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eپکیج های پایه و عمومی داده‌هاu003c/au003e

چکیده ای از مهمترین شاخص ها و نمادهای بازارهای مالی داخلی و جهانی

u003ca href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eوب سرویس‌های بازار داخلیu003c/au003e

مجموعه‌ای از سرویس‌ها حاوی اطلاعات زنده از بازارهای معاملاتی داخلی
بازار داخلی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
بازار طلا
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
بازار سکه
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
بازار ارز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
قیمت دلار
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
قیمت آبشده
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
قیمت سکه
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول

u003ca href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/u0022 data-type=u0022URLu0022 data-id=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/u0022u003eوب u003c/au003eu003ca href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/u0022 data-type=u0022URLu0022 data-id=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eسرویس‌های u003c/au003eu003ca href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/u0022 data-type=u0022URLu0022 data-id=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/u0022u003eبازار جهانیu003c/au003e

مجموعه‌ای از سرویس‌ها حاوی داده‌های لحظه‌ای از بورس‌ها و بازارهای مالی سراسر دنیا
بازار جهانی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار فلزات پایه
۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار اوراق قرضه کشورها
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازارهای سهام کشورها
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
شاخص‌ بورس کشورها
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازارهای ارزی کشورها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار فارکس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازارهای کالایی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار نفت و انرژی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار فلزات گرانبها
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار ارزهای دیجیتال
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده

u003ca href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eu003c/au003eu003ca href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eu003ca href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eوب سرویس‌های اقتصاد کشورهاu003c/au003eu003c/au003e

جامع ترین بانک داده‌ از اقتصاد کشورها و شاخص های اقتصادی همراه با پیش بینی
شاخص‌های اقتصادی
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
پیش بینی شاخص‌های اقتصادی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
اقتصاد کشورها
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
پیش بینی اقتصاد کشورها
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
پیش بینی بازار اوراق قرضه
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
پیش بینی بازار کالاها
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
پیش بینی بازارهای ارزی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
پیش بینی بازارهای سهام
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول

u003ca rel=u0022noreferrer noopeneru0022 href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c/u0022 target=u0022_blanku0022u003eu003ca rel=u0022noreferrer noopeneru0022 href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/u0022 target=u0022_blanku0022u003eوب سرویس‌های بازار بورسu003c/au003eu003c/au003e

بانک اطلاعات جامع و دقیق از داده‌های بازار بورس و فرابورس
شاخص‌های بورس
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
سهام
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
اوراق
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
نمادهای بسته شده
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
آتی
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
اوراق تسهیلات مسکن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
آپشن
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
حق تقدم
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
قیمت پایانی
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
نوسان قیمت
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
ارزش بازار
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
تعداد معاملات
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
ارزش روز دارایی‌ها
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
حقوق صاحبان سهم
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
بدهی ها
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
سود خالص
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
P/S
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
P/B
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
P/E
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول
TTM
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش محصول

u003ca href=u0022https://persianapi.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eوب سرویس‌های بازار خرده‌فروشیu003c/au003e

بانک اطلاعات جامع و دقیق از قیمت روز انواع کالاها و خدمات در بازارهای خرده فروشی
بازار آهن آلات
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار ابزارآلات
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار پوشاک
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار خودرو
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار زیبایی و سلامت
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار کاغذ و مقوا
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار کالاهای دیجیتال
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار لوازم خانگی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار لوازم خانگی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار لوازم کودک و نوزاد
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار محصولات فرهنگی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
بازار مصالح ساختمانی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده

سرویس‌های اختصاصی تامین داده

اگر نیاز به هر نوع داده، محتوا یا اطلاعات تخصصی از انواع منابع اعم از سایت ها یا منابع جهانی، API یا وب سرویس های اشتراکی، منابع پیچیده و تحت لاگین یا محتویاتی دارای لایه های متعدد حفاظتی دارید متخصصان ما می توانند در قالب u003cstrongu003eسرویس اختصاصی تامین دادهu003c/strongu003e این اطلاعات را در فرمت مورد نظر برای شما استخراج نموده و استمرار آن را تضمین نمایند.
صفحه نخست فروشگاه شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
//